BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП

Призначення: Бухгалтерія; Кадровий облік; Виробництво

24 000 ₴

Щоб ознайомитися з програмою самостійно, перейдіть до демо-версії BAS Бухгалтерія КОРП за посиланням нижче

Розглянемо детальніше функціонал програми БАС Бухгалтерія CORP

Розділ “Банк та каса”

В розділі «Банк та каса» зберігаються посилання на такі журнали документів руху грошових коштів, як:

 1. По банку:
 • Надходження на банківський рахунок;
 • Списання з банківського рахунку;
 • Банківські виписки (загальний журнал для попередніх двох документів);
 • Купівля/продаж валюти;
 • Платіжні ордери на надходження коштів (не використовується, реалізований для сумісності при переході з попередніх версій програм);
 • Платіжні ордери на списання коштів (не використовується, реалізований для сумісності при переході з попередніх версій програм).
 1. По касі:
 • Прибуткові касові ордери (ПКО);
 • Видаткові касові ордери (ВКО);
 • Касові документи (загальний журнал для попередніх двох видів документів);
 • Авансові звіти;
 • Звіт про роздрібні продажі.

Також в розділі є посилання на Форму для роботи з грошовими коштами «Гроші», в якій виведені всі документи, що роблять рухи грошових коштів:

Створення надходжень/списань з банківського рахунку можливе або вручну, або автоматичне завантаження за допомогою обробок синхронізації з клієнт-банком. Деякі банки надають свої обробки, які достатньо завантажити в програму BAS (у нас є стаття з інструкцією по завантаженню). Для тих банків, які не надають обробки наші програмісти розробили свої. Для замовлення достатньо зв’язатися з нами.

Розділ «Продажі»

Для обліку торгових операцій в цьому розділі зібрані гіперпосилання на журнали таких документів як:

 • Рахунки на оплату покупцям;
 • Реалізація товарів та послуг;
 • Податкові накладні;
 • Додатки до ПН;
 • Повернення від покупців;
 • Звіт про роздрібні продажі;
 • Звіти комісіонерів про продажі;
 • Документи покупців (загальний журнал всіх видів документів для покупців);
 • Акти звірки розрахунків;
 • Коригування боргу.

Також у розділі є посилання на обробки «Формування ПН по роздробі» та «Формування ПН по роздробі без номенклатурного складу». Ці обробки дозволяють у швидкому формуванні податкових накладних за період по всіх роздрібних точках. Основою для формування є документи Звіт про роздрібні продажі, які можна створювати вручну, або завантажувати із програми для обліку роздрібного магазину.

Розділ «Купівлі»

В даному розділі програми BAS Бухгалтерія КОРП відображені документи закупівель товарів та сировини.

 • Рахунки на оплату постачальників;
 • Надходження товарів та послуг;
 • Довіреності;
 • Надходження додаткових витрат;
 • Повернення постачальникам;
 • ВМД по імпорту;
 • Звіти комітентам про продажі;
 • Документи постачальників (загальний журнал всіх видів документів з купівель);
 • Акти звірки розрахунків;
 • Коригування боргу;

Реєстрація вхідних податкових документів.

Розділ “Склад”

В розділі «Склад» можна знайти документи для відображення внутрішніх рухів номенклатури на підприємстві.

 • Вимога-накладна;
 • Переміщення товарів;
 • Комплектація номенклатури;
 • Інвентаризація товарів на складі, по її результатам створюється або оприбуткування, або списання товарів;
 • Встановлення цін номенклатури;
 • Переоцінка товарів у роздробі.

Розділ «Виробництво» містить документи пов’язані з випуском продукції та переробкою.

Випуск продукції:

 • вимоги-накладні (відображається і у розділі склад, і у виробництві);
 • надання виробничих послуг;
 • звіти виробництва за зміну;
 • інвентаризація незавершеного виробництва.

Переробка:

 • Надходження у переробку;
 • Передача продукції замовнику;
 • Реалізація послуг з переробки;
 • Передача товарів;
 • Повернення матеріалів замовнику;
 • Передача сировини в переробку;
 • Надходження з переробки.

Розділ «Основні засоби та нематеріальні активи»

В розділі зібрані документи, якими відображають надходження ОЗ, облік ОЗ, вибуття ОЗ, амортизація ОЗ, облік НМА, амортизація НМА, облік малоцінних активів та такі звіти, як «Відомість амортизації ОЗ», «Відомість амортизації НМА», «Інвентарна книга ОЗ».

В програмі БАС Бухгалтерія КОРП, на відміну від ПРОФ, Кадри та зарплата розділені на окремі розділи.  

Розділ «Кадри»

В розділі «Кадри» відображені документи по веденню кадрів, серед яких є: звільнення, переміщення в інший підрозділ, Лікарняні листи, Відпустки, відрядження, прогули, неявки, простої, накази на суміщення, графіки відпусток, перенесення відпусток, відгули і інші. Саме наявністю цих видів документів відрізняється бухгалтерія КОРП.

Розділ «Зарплата»

В розділі «Зарплата» відображаються документи з обліку робочого часу, заробітної плати, податків та внесків, звітність.

Розділ «Операції»

В розділі «Операції» відображені такі важливі документи, як визначення фінансових результатів та закриття місяця. Окрім них, тут є журнал операцій, ручні операції та інші (представлені на картинці).

Розділ «Звіти»

Тут Ви можете переглянути типові звіти, такі як  оборотно-сальдова відомість, ОСВ по рахунку, аналіз рахунку, обороти рахунку, головна книга, шахова відомість, універсальний звіт та інше.

Зупинимося на універсальному звіті. Дуже зручний функціонал як для бухгалтерів, так і для тих користувачів, які не вміють читати проводки дт/кт. З його допомогою можна налаштувати відображення даних за регістрами, документами чи їх табличними частинами та довідниками. Практична користь цього звіту добре видна на прикладі.

Приклад. Менеджеру необхідна інформація щодо обсягів продажів послуг по клієнтам в розрізі послуг. Ось що може показати універсальний звіт:

Інший приклад. Менеджеру необхідно здійснити розсилку на емейл щодо акції до чорної п’ятниці. Для цього необхідно вивантажити емейли клієнтів. Це можна зробити кількома способами. Тут ми розглянемо спосіб через універсальний звіт.

Як бачимо, програма BAS Бухгалтерія CORP автоматизує більшість операцій з бухгалтерського обліку на підприємстві, яке має типові бізнес-процеси та не складне виробництво. Якщо у Вас залишилися питання з функціоналу або ж Ви вже готові замовити програму, зв’яжіться з нашим менеджером або залиште заявку.